Výstavba rýhlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna 13.8.2023 - Údolie žeriavov